Bombe Motai (Gajaman) Song Sinhala Lyrics

Bombe Motai (Gajaman) Lyrics

Bombe Motai (Gajaman) Lyrics

gurukam karala liyumak liyala giravata kiyala padmavati kondet kapala lipstik ulala kadden kotala padmavati padmavati padmavati padmavati gevuna sati sati dan mata ati padmavati... bombe motayi ye bombayi motayi ye bombe motayi bombayi motayi ye...// horahin mam banda adare taniyama nidiyanne kamare... horahin mam banda adare taniyama nidiyanne kamare ale mora me hita para amatiya rata kanava hora... e val ura bada loku mora ekkan yanavamayi yanavamayi kandagena padma... bombe motayi ye bombayi motayi ye bombe motayi bombayi motayi ho...// gurukam karala liyumak liyala... bombe motayi ye bombayi motayi ye bombe motayi bombayi motayi ye...//

Bommai motai lyrics, bombai motai lyrics