Ipadi Lowe Nawathan Pale (Sinaha Kandulu) Song Sinhala Lyrics

Ipadi Lowe Nawathan Pale (Sinaha Kandulu) Lyrics

Ipadi Lowe Nawathan Pale (Sinaha Kandulu) Lyrics

sinaha kandulu enava yanava...ipadi love navatanpaleminisa rangayi ramganebhavayen bhave virame apekale tikayi jivitesinaha kandulu enava yanavabhavayen bhave virame apekale tikayi jiviteipadi love navatanpaleminisa rangayi ramganeme sita katare navati innaambalamayi mavateme palu katare oba ma hamu viya yutu maga meya veahaganna miture lokaya karaliya venavamayave naluvo apibhavayen bhave virame ape...nonivanna miture pahane chayakisida me atvalesudile vi samada name obagehiru se akasayejaya ganna matuda paraduma paradiya yutuveme loka ranga manndalebhavayen bhave virame ape...sinaha kandulu enava yanavabhavayen bhave virame ape...sinaha kandulu enava yanava ...

ipadi lowe lyrics, sinha kandulu lyrics, ඉපදී ලොවේ lyrics