Kanabis Suvanda (Kalifa) Song Sinhala Lyrics

Kanabis Suvanda (Kalifa) Lyrics

Kanabis Suvanda (Kalifa) Lyrics

kanabis suvanda vat avissena papuva matakayaka aviddayi rat detol hapuva, sayamen tet kalat naseyi ru sapuva yus kala kenek na abharana natuva. daragena vedana uhulagena hitiyat rahasema handanava kalifat davasak.. sayanayaka miyadunat hiri otap siruru miyadenna denna ba premaye samaru itimalak diya kalat davena gata kuriru ahannata kenek na age duka vatiru. valakenna siv pavin mokada kadunama ekak, kakulak rakina taram nove lovturu pinak. daragena vedana uhulagena hitiyat rahasema handanava kalifat davasak..

https://songhub.lk/lyrics/kanabis-suvanda-kalifa