Lowe Sama Ekama Daye Song Sinhala Lyrics

Lowe Sama Ekama Daye Lyrics

Lowe Sama Ekama Daye Lyrics

love sama ekama daye du daruvan veva!vada nati, beda natilassana lova heta apata uda veva!manussakam ahaka damajativadayen udam anasaturu kamin pil bedilaminisa mula velalove sama ekama daye du daruvan veva!vada nati, beda natilassana lova heta apata uda veva!vatunu keneku hata nagi sitinnataata dennata pakilenna epaohuge rata, jatiya, agamakula, gota gana hoyannepasamaye gitika paturala mulu lo taleeka yaye vasa vemu samada ekata bandilove sama ekama daye du daruvan veva!vada nati, beda natilassana lova heta apata uda veva!love sama ekama daye du daruvan...

lowe sama lyrics, lowe sema song lyrics