Naden Song Sinhala Lyrics

Naden Lyrics

Naden Lyrics

na na navatuna me hita numba langa venataka natara vela ma ha ingibingi pana numbe neta daka hita okanda vela... hada nim naden naden naden naden naden mat venna.. hanguman a den ⁣ya vem numbema vela...// devangana a ruvakata navati ma pera na naheta nahana me hada na sihiyaka hindavanu ba daka nari nari nari (dehe a)... dinakara a mana pinibinduvaki ma laga a siluvaki gini davana gata ra samavada hidinata ba midi danen danen danen aye.. devi premi hanguman pa vevi hṛde laguman ma me net manen noma yan magen magen magen ma...// hada nim naden...// devi premi hanguman pa vevi hṛde laguman ma me net manen noma yan magen magen magen...// na na navatuna me hita numba langa venataka natara vela ma ha ingibingi pana numbe neta daka hita okanda vela...

නාදෙන් lyrics, naden song lyrics, naaden lyrics