Ummah Song Sinhala Lyrics

Ummah Lyrics

Ummah Lyrics

dedunnak pare mada vage mayeamma oya lassana marayi hada harayi solavamma devuliya siriyivayi dagakarayi matvemma digeta kal velayi manamalayi mam ko umma... yavi pavila mam gavin vahila pahi lamvila naveyi mam a hinda...// umma... umma... umma... umma... ra jame handapane manga pare gevenne me kale alla talen mama ragen hora paren enne mama aye mirikannam tala rata mama balan inne dana a kala hati nane mata tava magema alle natavannam oya uda tiya mamayi aladin pahana atullala gannam oya mama lagata dan din gala muna pin pata kelle gris gala yavannam patulata mama sin gala... yavi pavila mam gavin vahila pahi lamvila naveyi mam a hinda...// umma... umma... umma... umma... vadda me dase penvu me rupe ratvila tavalamvi ma padda numba dale gavin pa ale hinda ma passen pannala... yavi pavila mam gavin vahila pahi lamvila naveyi mam a hinda...//