Issara Kale Patan (Baila Sadaya) Song Sinhala Lyrics

Issara Kale Patan (Baila Sadaya) Lyrics

Issara Kale Patan (Baila Sadaya) Lyrics

issara kale patan ape aya rasa gi simdu gotan gayu hati// matakayi tama hondin vayala vayalin bamjo raban// sa ri ga ma pa dha ni hariyata danagena raga tala hama akurata rakagena tabla sarpinava aragena kiva simdu ata tavamat nomarena kiva simdu tavamat ata nomarana agama dahamata nisi garu keruna yaha guna maga nisi penna dunna masuran vatina padaval getuna e gi rasa tavamat pavatinna kalen kaleta tala venaslu samgitaya dan hari diyunuyulu keruvat samaharu indahita vihulu danna ayata boru karanna barilu