Santhana Susum (Remake) - Suneera Sumanga

Santhana Susum (Remake) mp3 songSanthana Susum (Remake) lyrics and karaoke
Name
Santhana Susum (Remake).mp3
Voice
Music
Lyrics
Categories

santana susum davatahantana sulanga hamuvamam gava raliti nagavagamgava ohe galuvagamgava ohe galuvamal vidi atara sangavagiya hadu atida baluvaval palama gata solavaapi bayada kiya baluvasantana susum davata...vadi rajuta kaduva pavaravala langadi maname handuvae mataka siyalu sangavamahavaliya ohe galuvasantana susum davatahantana sulanga hamuvamam gava raliti nagavagamgava ohe galuvagamgava ohe galuva...//

Santhana Susum (Remake) mp3 song download,Santhana Susum (Remake) tiktok mp3 song,Santhana Susum (Remake) lyrics,Santhana Susum (Remake) karaoke track,Santhana Susum (Remake) instrumentals songs, Santhana Susum (Remake) chords, Guitar chords,