Hela Jathika Piyum Wile - Supriya Abesekara

Hela Jathika Piyum Wile mp3 songHela Jathika Piyum Wile lyrics and karaoke
Name
Hela Jathika Piyum Wile.mp3
Voice
Categories

hela jatika piyum vile suvanda kakulu mal vani... atamita molava surakina de monavada daruvani... atamita molava surakina de monavada daruvani... savsiriyen sapurannata udavana anagate... ran mini mutu vani adahas ata mita molava ate... ran mini mutu vani adahas ata mita molava ate... hela jatika piyum vile suvanda kakulu mal vani... simhala viru daruvan labu nidahas suva valandava... lamka mava sanahe tol peti mata hasarali mava... da anuragaya abhimanaya bihikala hada tule... anagarika dharmapala himi samaramu simhale... anagarika dharmapala himi samaramu simhale... hela jatika piyum vile suvanda kakulu mal vani... puran appu kappetipola gunananda himi eda... pa vikuman liyavi ata lak itihasaye meda... gamgavak yayi sitala satsayurak vuva pute... rata jatiya sukhita karamu noindinnata hamate... rata jatiya sukhita karamu noindinnata hamate... hela jatika piyum vile suvanda kakulu mal vani... atamita molava surakina de monavada daruvani... atamita molava surakina de monavada daruvani... savsiriyen sapurannata udavana anagate... ran mini mutu vani adahas...//

Hela Jathika Piyum Wile mp3 song download,Hela Jathika Piyum Wile tiktok mp3 song,Hela Jathika Piyum Wile lyrics,Hela Jathika Piyum Wile karaoke track,Hela Jathika Piyum Wile instrumentals songs, Hela Jathika Piyum Wile chords, Guitar chords,