Seetha Wanawil Pethe - Supriya Abesekara

Seetha Wanawil Pethe mp3 songSeetha Wanawil Pethe lyrics and karaoke
Name
Seetha Wanawil Pethe.mp3
Voice
Categories

sita vana vil petepipena piyumak matekala rajini vayayi svarna vina...gitavat vi ragayi hamsa sena.....gitavat vi ragayi hamsa sena.....//bama uratalaye vesena kumariyekala rajiniye siri sarasaviye....//sara sadaras udavena velave....asa hidimi obe gita raveasa hidimi obe gita rave.....sita vana vil pete....hada samtane kiyana udanekala vimane obaya nidhane....//matat idadenna satapi nidallesuven satapenna obe gi kadallesuven satapenna obe gi kadalle......sita vana vil pete....gitavat vi ragayi hamsa sena.....//

Seetha Wanawil Pethe song other versions

Seetha Wanawil Pethe mp3 song download,Seetha Wanawil Pethe tiktok mp3 song,Seetha Wanawil Pethe lyrics,Seetha Wanawil Pethe karaoke track,Seetha Wanawil Pethe instrumentals songs, Seetha Wanawil Pethe chords, Guitar chords, seetha wanavil pethe, seetha wana wil pethe chords, සීත වන විල් පෙතේ, සිත වන විල්, සීත වනවිල් පෙතේ