Hithuwakkari Nuba Nam Sondura - Athula Silva

Hithuwakkari Nuba Nam Sondura mp3 songHithuwakkari Nuba Nam Sondura lyrics and karaoke
Name
Hithuwakkari Nuba Nam Sondura.mp3
Voice
Categories

hituvakkari numba nam sondura....hituvakkarayi numba nam tamat maha vassak vagemutu kata vassak vage ve nam sonduriyi me digehituvakkari metuvak e gana hitala na vagebalahatkaren innata ba mata vavagena vege //boru arumosam pamanata vadiyen gocara na nitaramosam sulagak avot numba nam gahagena yayi sondura //tavakalikayi ahamkarakam kon vi yana atarasadakalikayi dahami camkama igena ganin sondurahituvakkari........sarumgale lassana disvanne udu guvane vitarayinula gassunot hadisiyen hari e lassana ivarayi //lassana kannada hita lassana nati gahaniya ginikeliyayihadavata lassana gahaniya ati tana lokema sanakeliyayihituvakkari..........

Hithuwakkari Nuba Nam Sondura song other versions

Hithuwakkari Nuba Nam Sondura mp3 song download,Hithuwakkari Nuba Nam Sondura tiktok mp3 song,Hithuwakkari Nuba Nam Sondura lyrics,Hithuwakkari Nuba Nam Sondura karaoke track,Hithuwakkari Nuba Nam Sondura instrumentals songs, Hithuwakkari Nuba Nam Sondura chords, Guitar chords, Hithuvakkari numba nam, Hithuvakkari numba nam sondura, hithuwakkari nubanam, Hituwakkarai nubanam tamath, hithuwakkarayi nubanam soyura, Hithuwakkaray nubanam sodura, Hithukkari nubanam sodura, හිතුවක් කාරයි නුබනම් සොදුර, Hithuwakarai nubanam sodra, Hithuvakkari nubanam sodura, හිතුවක් කාරයි නුබ නම්, Hithuwkkari, huthuwakkari, හිතුවක් කාරයි නුඹ නම් සොදුර මහ වැස්සක් වගේ, Hithiwakkari nubanam sodura, හිතුවක්කාරි නුබනම්, හිතුවක්කාරයි නුබනම්, හිතුවක්කාරයි නුඹනම්, Hituwakkarai nubanm sodura, Hithuakkru nubanam, hithuwkkarai, හිතුවක්කාරී නුබනම් සොදුර, හිතුවක්කාරයි නුබනම් සොදුර, Hithuwkkarai nubanam, Hithuwekkri nubanam sudur, හිතුවක්කරයි නුබනමි සෙදුර, HITHUVAK KARAI NUBANAM, හිත්තුවක්කාරි නුඔ නම් සොදුර