Man Widina Duka Mathu Daaka - Indunil Andramana

Man Widina Duka Mathu Daaka mp3 songMan Widina Duka Mathu Daaka lyrics and karaoke
Name
Man Widina Duka Mathu Daaka.mp3
Voice
Music
Lyrics
Categories

mam vidina duka matu dakaoyatat yali himivunotpiligani oba e dine mamoya venuven haduva taram ba apata yali kohomavatekatu vennata me bhavehimivela yannata danennaduka hadayi me asvalinkat kavuruvat natuva adatatoya gana duk venabavatdanne natuva vennati obainna satutin matuvatatmam vidina dukapama vi ho danunotinmam obata pem kala taramkavadakaho mava mataketaavit kadulak vatunotinkat kavuruvatmam vidina duka

Man Widina Duka Mathu Daaka song other versions

Man Widina Duka Mathu Daaka mp3 song download,Man Widina Duka Mathu Daaka tiktok mp3 song,Man Widina Duka Mathu Daaka lyrics,Man Widina Duka Mathu Daaka karaoke track,Man Widina Duka Mathu Daaka instrumentals songs, Man Widina Duka Mathu Daaka chords, Guitar chords, Mathu dhinaka, man vidina duka