Age Banda Nalawena Thaale - Dimi3

Age Banda Nalawena Thaale mp3 songAge Banda Nalawena Thaale lyrics and karaoke
Name
Age Banda Nalawena Thaale.mp3
Voice
Music
Lyrics
Categories

age banda nalavena tale daka hada nalavenne mage mana kalambana ruva age dutuva a a a a...// param banna bam pem giyak gaya mayam danna mam bam kolam epa vayam ma dallen pal hiyak tiya ma nam na yanne mal miyak kada... age banda nalavena tale helavena pol katu male mata amataka venavane kannat ba yannat ba innat ba ale nam... sellam ati kelle yaka natapan komadu hapala rasa balapan padeta mage umba natapan pandampali natumata mava badagan ah ayi parakku kavuda inne api mada harasvu kelle mada lamada ma mada pirimada gannam otan mage odokku... param banna bam pem giyak gaya... age banda nalavena tale... patan gattat gatat perattan atak pirennata ramkanda nattan rasakra sak kara gattat nahida me ayiya... age banda nalavena tale helavena pol katu male...// patan gattat gatat perattan...

Age Banda Nalawena Thaale mp3 song download,Age Banda Nalawena Thaale tiktok mp3 song,Age Banda Nalawena Thaale lyrics,Age Banda Nalawena Thaale karaoke track,Age Banda Nalawena Thaale instrumentals songs, Age Banda Nalawena Thaale chords, Guitar chords, Age bada nalawana thale, Age bada nala wena thale, Age bada nalewena thale, Age babnalawana thale, Age bada nalawana, Age bada nalwana, Age badanalawana, Age badanalwana, Bada nalawana thale, Bada nalawana, age bada nelawena thale, age bada nelawena thale, age bada nelawena kale, Age bada nalewena, Age banda nalawena thale, Aga Bada nalawana tala, Age bada nalawana tale hela wena polkatu male, age bada nalawema thale, Age bada Malawians thale, ag ebanda nalavana thale, age ebanda nalavana thale, age bada nalawana thaale, Age badanalwana thale, ege badha nelawena thale, age bada nalawena, age badanalawena thale songs dawunlod, age banda nalawana thaale video, Age bada nalawena thale, Age bada nalawana thale song mp3 downlof, Age banda nalawana, Age banda nalawana thale, Aga bada nalawana thala, Agea bada nalavana thalea, Aege bada nelawena thale, Komadu hapala rasra balapan mp3 download, aege bada nalawana, Aege bada nalawana thale, Helawena polkatumlae, Helawena polkatu male, helavena polkathu male, agebbada nalavena thale, Badha nalawena thale, komadu hapala rasa balapan mp3 download, agabada nalawana thale, nalwen pol katu male dj song, Helawena pol katumale, Agabad nalvana tala, Dmmi3 banda nalewane thale, Agebatha nalawana thale, Aga banda nelawena, dimi3 banda nalawena thale, ඇගෙ බද නැලවෙන තාලෙ