Dakkoth Padmawathi (Remake) - Ashen Senarathna & Dimi3

Dakkoth Padmawathi (Remake) mp3 songDakkoth Padmawathi (Remake) lyrics and karaoke
Name
Dakkoth Padmawathi (Remake).mp3
Voice
Music
Lyrics
Categories

ale nokara bari..dakkot padmavati ale nokara bari//lalate candraya se pene//dakkot padmavati ale nokara bari//megha se kesave age griva sak se ve//aho age griva sak se velamada hamsayinse peneale nokara bari..dakkot padmavati ale nokara bari//mukta se danta veage varna svarna vemukta se danta veage varna svarna veaho age varna svarna ve//lamada hamsayin se peneale nokara bari..dakkot padmavati ale nokara bari//

Dakkoth Padmawathi (Remake) Music Video

Dakkoth Padmawathi (Remake) mp3 song download,Dakkoth Padmawathi (Remake) tiktok mp3 song,Dakkoth Padmawathi (Remake) lyrics,Dakkoth Padmawathi (Remake) karaoke track,Dakkoth Padmawathi (Remake) instrumentals songs, Dakkoth Padmawathi (Remake) chords, Guitar chords,